นิกโก / คินุกาวะ เอ็กซ์เพรส Nikko Kinugawa Express (รถบัสวิ่งตรงไปนิกโก / คินุกาวะ)

นิกโก /คินุกาวะ เอ็กซ์เพรส เป็นรถบัสวิ่งตรงไปนิกโก / คินุกาวะ เชื่อมต่อกับสถานีคินุกาวะออนเซ็น สถานีโทบุนิกโก และนิชิซันโด (โทบุคันโค เซ็นเตอร์ มะเอะ) ประตูสู่ศาลเจ้านิกโกที่เป็นมรดกโลก เป็นรถบัสระบบสำรองที่นั่ง วิ่งตรงทำให้เดินทางสะดวกสบาย
สำหรับรถบัสไปนิชิซันโดสามารถขึ้นรถจากสถานีคินุกาวะออนเซ็น สำหรับรถบัสไปสถานีคินุกาวะออนเซ็นสามารถขึ้นรถจากนิชิซันโดและสถานีโทบุนิกโก

การใช้บริการ จำเป็นต้องจองและซื้อตั๋ว (หรือการแลกเปลี่ยน) ล่วงหน้า

เส้นทางให้บริการ / เวลาให้บริการ

จากคินุกาวะออนเซ็น วิ่งตรงไปยังศาลเจ้าของนิกโกที่เป็นมรดกโลก
  ออกจากจุดขึ้นรถหมายเลข 10 ที่สถานีคินุกาวะออนเซ็น ถึงสถานีโทบุนิกโก Δ ถึงสะพานชินเคียว ถึงนิชิซันโด
No.1 10:00 10:39 10:45 10:49
No.3 13:20 13:59 14:05 14:09
หลังจากชมมรดกโลกแล้วสามารถไปสวนจำลองโทบุเวิลด์สแควร์ / เอโดะวันเดอร์แลนด์ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ สะดวกมากสำหรับท่านที่พักคินุกาวะออนเซ็น
  ออกจากนิชิซันโด ออกจากจุดขึ้นรถหมายแลก 5 ที่สถานีโทบุนิกโก Δ ถึงเอโดะวันเดอร์แลนด์ Δ ถึงสวนจำลองโทบุเวิลด์สแควร์
No.2 12:00 12:10 12:35 12:40 12:49
No.4 14:40 14:50 15:15 15:20 15:29

* หมายเหตุ

  • ให้บริการทุกวัน (มีการเปลี่ยนเวลาให้บริการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 3 มกราคม)
  • ขออภัย อาจมีความล่าช้าเนื่องจากสภาพการจราจรหรือสภาพอากาศ
  • สำหรับป้ายรถบัสที่มีเครื่องหมาย Δ เฉพาะกรณีที่มีผู้โดยสารประสงค์จะขอลงก่อน รถจะแวะจอดให้ (เสียสิทธิตั๋ว)
    ขณะขึ้นรถโปรดแจ้งพนักงานขับรถว่าต้องการจะลงก่อน

อัตราค่าโดยสาร

ผู้ใหญ่ เด็ก
1,000 เยน 500 เยน

* หมายเหตุ

  • การใช้บริการ จำเป็นต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า
  • สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัตร "มะรุโกะโตะ นิกโก คินุกาวะ ฟรีพาส" และ "พรีเมียม นิกโก คินุกาวะ ฟรีพาส" สามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัตร "โทบุ ซุปเปอร์ ทิคเก็ต" สามารถใช้บริการได้โดยมีส่วนลด 50% แต่จำเป็นต้องจองและแลกบัตรล่วงหน้าก่อน

การจองตั๋ว ชำระเงิน แลกบัตร

1. กรณีที่ขึ้นรถจากสถานีคินุกาวะออนเซ็น / สถานีโทบุ นิกโก

ให้บริการที่ศูนย์การท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้
กรุณาซื้อตั๋วและแลกตั๋วให้เสร็จอย่างน้อย 5 นาทีก่อนรถออกเดินทาง

ศูนย์การท่องเที่ยวสถานีคินุกาวะออนเซ็น Kinugawa Onsen Station Tourist Center

0288-77-1158 (เวลาเปิดให้บริการ 8:50 - 16:50)

ศูนย์การท่องเที่ยวสถานีโทบุ นิกโก Tobu Nikko Station Tourist Center

0288-54-0864 (เวลาเปิดให้บริการ 9:00 - 17:00)


2. กรณีที่ขึ้นรถจากนิชิซันโด (โทบุคันโค เซ็นเตอร์ มะเอะ)

ให้บริการที่ศูนย์การท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้

ศูนย์การท่องเที่ยวสถานีคินุกาวะออนเซ็น Kinugawa Onsen Station Tourist Center

0288-77-1158 (เวลาเปิดให้บริการ 8:50 - 16:50)

สำหรับลูกค้าที่ไม่มีบัตรโดยสารรถบัส กรุณาสำรองที่นั่งทางโทรศัพท์ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีคินุกาวะออนเซ็น (TEL: 0288-77-1158) อย่างน้อย 30 นาทีก่อนเดินทาง
เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะนำตั๋วไปให้ที่สถานีโทบุ นิกโก กรุณาชำระเงินให้เจ้าหน้าที่ ณ ขณะนั้น