รถแท็กซี่ / รถบัส

Photo

รถแท็กซี่

ดูรายละเอียด

Photo

รถบัสวิ่งตรงไปนิกโก / คินุกาว

ดูรายละเอียด

Photo

รถบัสวิ่งระหว่างคินุกาวะออนเซ็นกับโรงแรม

ดูรายละเอียด

Photo

รถบัสวิ่งจากโรงแรมตรงไปยังสวนสนุก

ดูรายละเอียด