ข้อมูลการเดินทางไปนิกโก


จากโตเกียวไปสถานีโทบุนิกโก

จากคินุกาวะออนเซ็นไปศาลเจ้านิกโกโทโชกุ (รถบัสวิ่งตรงไปนิกโก / คินุกาวะ)

 • กรุณาใช้บริการรถบัสวิ่งตรงไปนิกโก / คินุกาวะ (นิกโก / คินุกาวะ เอ็กซ์เพรส)
 • นิกโก / คินุกาวะ เอ็กซ์เพรส เป็นรถบัสที่วิ่งตรงไปนิกโก / คินุกาวะ เชื่อมต่อกับสถานีคินุกาวะออนเซ็น สถานีโทบุนิกโก และนิชิซันโด (โทบุคันโค เซ็นเตอร์ มะเอะ) ประตูสู่ศาลเจ้านิกโกที่เป็นมรดกโลก เป็นรถบัสระบบสำรองที่นั่ง วิ่งตรงทำให้สะดวกสบายในการเดินทาง
  สำหรับรถบัสไปนิชิซันโดสามารถขึ้นรถจากสถานีคินุกาวะออนเซ็น สำหรับรถบัสไปสถานีคินุกาวะออนเซ็นสามารถขึ้นรถจากนิชิซันโดและสถานีโทบุนิกโก
 • ข้อมูลรายละเอียดรถบัสวิ่งตรงไปนิกโก / คินุกาวะ คลิกที่นี่

จากสถานีโทบุนิกโกไปถนนอิโรฮาซากะ / ทะเลสาบชูเซนจิ

 • นั่งรถบัสโทบุไปถึงป้ายชูเซนจิออนเซ็น ใช้เวลาประมาณ 50 นาที
 • ใช้บริการรถแท็กซี่ ประมาณ 30 นาที

จากคินุกาวะออนเซ็นไปถนนอิโรฮาซากะ / ทะเลสาบชูเซนจิ


จากโตเกียวไปสถานีคินุกาวะออนเซ็น

 • จากสถานีอาซากุสะโดยรถไฟด่วนพิเศษ (รถไฟด่วนพิเศษลิเบอร์ตี้ หรือ รถไฟด่วนพิเศษสเปเชีย) ประมาณ 2 ชั่วโมง
 • จากสถานีชินจูกุโดยรถไฟด่วนพิเศษ (รถไฟด่วนพิเศษสเปเชียคินุกาวะ หรือ รถไฟด่วนพิเศษคินุกาวะ) ประมาณ 2 ชั่วโมง
 • จากสถานีโตเกียวทางออกทิศใต้ยาเอสุ โดยรถบัสด่วน (ไปนิกโก / คินุกาวะออนเซ็น) ประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที

จากศาลเจ้านิกโกโทโชกุไปคินุกาวะออนเซ็น
(รถบัสวิ่งตรงไปนิกโก / คินุกาวะ)

 • กรุณาใช้บริการรถบัสวิ่งตรงไปนิกโก / คินุกาวะ (นิกโก / คินุกาวะ เอ็กซ์เพรส)
 • นิกโก / คินุกาวะ เอ็กซ์เพรส เป็นรถบัสที่วิ่งตรงไปนิกโก / คินุกาวะ เชื่อมต่อกับสถานีคินุกาวะออนเซ็น สถานีโทบุนิกโก และนิชิซันโด (โทบุคันโค เซ็นเตอร์ มะเอะ) ประตูสู่ศาลเจ้านิกโกที่เป็นมรดกโลก เป็นรถบัสระบบสำรองที่นั่ง วิ่งตรงทำให้สะดวกสบายในการเดินทาง
  สำหรับรถบัสไปนิชิซันโดสามารถขึ้นรถจากสถานีคินุกาวะออนเซ็น สำหรับรถบัสไปสถานีคินุกาวะออนเซ็นสามารถขึ้นรถจากนิชิซันโดและสถานีโทบุนิกโก
 • ข้อมูลรายละเอียดรถบัสวิ่งตรงไปนิกโก / คินุกาวะ คลิกที่นี่

ข้อมูลการใช้บริการรถแท็กซี่
(จากจุดขึ้นรถแท็กซี่)

 • [นิกโกวันเดอร์แลนด์] ประมาณ 10 นาที / ประมาณ 1,900 เยน (จากจุดขึ้นรถแท็กซี่)
 • [สวนจำลองโทบุเวิลด์สแควร์] ประมาณ 5 นาที / ประมาณ 910 เยน (จากจุดขึ้นรถแท็กซี่)
 • [สะพานคิมุทาเตะอิวะ สึริบาชิ] ประมาณ 5 นาที / ประมาณ 820 เยน (จากจุดขึ้นรถแท็กซี่)
 • [คินุกาวะ เลเชอร์ ปาร์ค] ประมาณ 7 นาที / ประมาณ 1,360 เยน (จากจุดขึ้นรถแท็กซี)
 • [กระเช้าลอยฟ้าคินุกาวะออนเซ็น] ประมาณ 5 นาที / ประมาณ 1,000 เยน (จากจุดขึ้นรถแท็กซี)

จากโทบุนิกโกไปยุนิชิกาวะออนเซ็น / คาวะจิออนเซ็น

 • จากสถานีโทบุนิกโกโดยรถไฟเมาท์เอ็กซ์เพรส ไปสถานีคาวะจิออนเซ็น / ยุนิชิกาวะออนเซ็น ⇒ นั่งรถบัสจากสถานียุนิชิกาวะออนเซ็น

จากสถานีคินุกาวะออนเซ็นไปยุนิชิกาวะออนเซ็น / คาวะจิออนเซ็น

 • นั่งรถบัสจากสถานียุนิชิกาวะออนเซ็น
 • สายรถไฟยากัง ⇒ สถานีคาวะจิ / สถานียุนิชิกาวะ ⇒ ใช้บริการรถบัสจากสถานียุนิชิกาวะออนเซ็น
 • กรณีใช้บริการรถแท็กซี่
  [ถึงสถานียุนิชิกาวะออนเซ็น] ประมาณ 35 นาที / ประมาณ 6,400 เยน
  [ถึงยุนิชิกาวะออนเซ็น] ประมาณ 60 นาที / ประมาณ 10,500 เยน

จากนิกโกไปเหมืองแร่ทองแดงอาชิโอะ

* สถานีรถไฟที่ไกล้ที่สุดจากเหมืองแร่ทองแดงอาชิโอะคือสถานีสึโด สายวาทาราเซะเคอิโคกุ

 • ขึ้นรถบัสประจำทางสายอาชิโอ JR นิกโก จากสถานีโทบุนิกโก หรือสถานี JR นิกโก ลงที่ป้าย "โดซันคันโคมะเอะ" (ประมาณ 52 นาที)
 • กรณีใช้บริการรถแท็กซี่ ประมาณ 35 นาที / ประมาณ 8,500 เยน

จากนิกโก ผ่านสายวาทาราเซะเคอิโคกุ "Watarase Keikoku Railway" ไปยังโตเกียว

 • ขึ้นรถบัสประจำทางสายนิกโกอาชิโอะจากสถานีโทบุนิกโก ลงที่ป้าย "มะโตเอกิมาเอะ" (ประมาณ 35 นาที)
 • นั่งรถไฟ "สายวาทาราเซะเคอิโคกุ" จากสถานีมะโตลงที่สถานี ”ไอโออิ" (ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที)
 • นั่งรถไฟด่วนพิเศษ "เรียวโม" จากสถานีไอโออิ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที

จากโตเกียวไปสถานีชิโมะอิมะอิชิ

 • จากสถานีอาซากุสะโดยรถไฟด่วนพิเศษ ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที
 • จากสถานีโตเกียวทางออกทิศใต้ยาเอสุโดยรถบัสด่วน (ไปนิกโก / คินุกาวะออนเซ็น) ประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที

ข้อมูลการใช้บริการรถแท็กซี่จากสถานีชิโมะอิมะอิชิ ไปสถานที่ต่าง ๆ
(จากจุดขึ้นรถแท็กซี่)

 • [โอยะคันนง]  ประมาณ 8,000 เยน
 • [สวนสึกินามิกิ]  ประมาณ 1,100 เยน
 • [นิกโก สตรอว์เบอร์รี่ ปาร์ค]  ประมาณ 1,400 เยน
 • [โอมุโระซุยเซียโกยะ]  ประมาณ 3,500 เยน