รถบัสวิ่งระหว่างโรงแรมกับสวนสนุก

รถบัสที่เชื่อมต่อกับสวนสนุกแต่ละแห่งและโรงแรม / เรียวกังแต่ละแห่งในคินุกาวะออนเซ็น

 • จากสวนสนุกแต่ละที่ไปโรงแรม » กรุณาแจ้งชื่อโรงแรมที่ต้องการไป
 • จากโรงแรมไปสวนสนุก » กรุณาแจ้งที่เคาน์เตอร์โรงแรม

โรงแรม / เรียวกัง ⇒ สวนจำลองโทบุเวิลด์สแควร์ / เอโดะวันเดอร์แลนด์ (โรงเรียนสำหรับลิง / ภาพวาด 3 มิติ)

 • กรุณาแจ้งที่เคาน์เตอร์โรงแรม / เรียวกัง
 • ออกจากสถานีคินุกาวะออนเซ็นเวลา 9:00 / 9:20 / 10:00 / 10:20 ไปส่งถึงโรงแรม / เรียวกังแต่ละแห่ง
  (มีเรียวกัง / โรงแรมบางส่วนที่รถไม่ไปส่ง)
 • อัตราค่าโดยสารของรถไปสวนจำลองโทบุเวิลด์สแควร์ 190 เยนตลอดเส้นทาง
  (ไม่สามารถใช้บัตรฟรีพาส)
 • อัตราค่าโดยสารของรถไปเอโดะวันเดอร์แลนด์ (โรงเรียนสำหรับลิง / ภาพวาด 3 มิติ) 560 เยนตลอดเส้นทาง
  (ไม่สามารถใช้บัตรฟรีพาส)

* หมายเหตุ

 • ขออภัย อาจมีความล่าช้าเนื่องจากสภาพการจราจรหรือสภาพอากาศ
 • ไม่สามารถแลกธนบัตร 10,000 เยน / 5,000 เยน / 2,000 เยน บนรถ
  กรุณาเตรียมเงินย่อยตอนใช้บริการ