รถบัสวิ่งจากโรงแรมตรงไปยังสวนสนุก

มีรถรับจากแต่ละโรงแรมและเรียวกังในคินุกาวะออนเซ็นเพื่อส่งไปยังสวนสนุกแต่ละแห่ง

 • จากโรงแรมไปสวนสนุก » กรุณาแจ้งที่เคาน์เตอร์โรงแรม
 • จากสวนจำลองโทบุเวิลด์สแควร์ไปโรงแรม » กรุณาแจ้งชื่อโรงแรมที่ต้องการไป

โรงแรม / เรียวกัง ⇒ สวนจำลองโทบุเวิลด์สแควร์ / เอโดะวันเดอร์แลนด์ (โรงเรียนสำหรับลิง / ภาพวาด 3 มิติ)

 • กรุณาแจ้งที่เคาน์เตอร์โรงแรม / เรียวกัง
 • ออกจากสถานีคินุกาวะออนเซ็นเวลา 9:00 / 9:20 / 10:00 / 10:20 ไปส่งถึงโรงแรม / เรียวกังแต่ละแห่ง
  (มีเรียวกัง / โรงแรมบางส่วนที่รถไม่ไปส่ง)
 • อัตราค่าโดยสารของรถไปสวนจำลองโทบุเวิลด์สแควร์ 400 เยนตลอดเส้นทาง
  (ไม่สามารถใช้ฟรีพาส สามารถใช้ได้เฉพาะ "คินุกาวะ / เอโดะวันเดอร์แลนด์ / ยุนิชิกาวะฟรีพาส 2 วัน Kinugawa / Edo Wonderland / Yunishigawa 2 days Free pass")
 • อัตราค่าโดยสารของรถไปเอโดะวันเดอร์แลนด์ (โรงเรียนสำหรับลิง / ภาพวาด 3 มิติ) 600 เยนตลอดเส้นทาง
  (ไม่สามารถใช้ฟรีพาส สามารถใช้ได้เฉพาะ "คินุกาวะ / เอโดะวันเดอร์แลนด์ / ยุนิชิกาวะฟรีพาส 2 วัน Kinugawa / Edo Wonderland / Yunishigawa 2 days Free pass")

สวนจำลองโทบุเวิลด์สแควร์ ⇒ เรียวกัง/ โรงแรม

 • ให้บริการเฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น
 • กรุณาแจ้งโรงแรมปลายทางของคุณ
 • รถที่ออกจากสวนจำลองโทบุเวิลด์สแควร์จะส่งไปยังแต่ละโรงแรมและเรียวกัง
  (มีเรียวกัง / โรงแรมบางส่วนที่รถไม่ไปส่ง)
 • อัตราค่าโดยสาร 400 เยนตลอดเส้นทาง
  (ไม่สามารถใช้ฟรีพาส สามารถใช้ได้เฉพาะ "คินุกาวะ / เอโดะวันเดอร์แลนด์ / ยุนิชิกาวะฟรีพาส 2 วัน Kinugawa / Edo Wonderland / Yunishigawa 2 days Free pass")
 • ไม่มีรถที่ตรงจากสวนสนุกอื่น ๆ เช่น เอโดะวันเดอร์แลนด์ ฯลฯ ไปส่งที่โรงแรม กรุณาใช้บริการรถบัสท้องถิ่น

* หมายเหตุ

 • ขออภัย อาจมีความล่าช้าเนื่องจากสภาพการจราจรหรือสภาพอากาศ
 • ไม่สามารถแลกธนบัตร 10,000 เยน / 5,000 เยน / 2,000 เยน บนรถ
  กรุณาเตรียมเงินย่อยตอนใช้บริการ