บริเวณยุนิชิกาวะออนเซ็น / คาวะจิออนเซ็น

วิธีเดินทางไปยุนิชิกาวะออนเซ็น / คาวะจิออนเซ็น

จากสถานีโทบุนิกโก

  • จากสถานีโทบุนิกโกโดยรถไฟเมาท์เอ็กซ์เพรส ไปสถานีคาวะจิออนเซ็น / ยุนิชิกาวะออนเซ็น ⇒ นั่งรถบัสจากสถานียุนิชิกาวะออนเซ็น

จากยุนิชิกาวะออนเซ็น

  • นั่งรถบัสจากสถานียุนิชิกาวะออนเซ็น
  • สายรถไฟยากัง ⇒ สถานีคาวะจิ / สถานียุนิชิกาวะ ⇒ ใช้บริการรถบัสจากสถานียุนิชิกาวะออนเซ็น
  • กรณีใช้บริการรถแท็กซี่
    [ถึงสถานียุนิชิกาวะออนเซ็น] ประมาณ 35 นาที / ประมาณ 6,400 เยน
    [ถึงยุนิชิกาวะออนเซ็น] ประมาณ 60 นาที / ประมาณ 10,500 เยน