บริเวณศาลเจ้านิกโกโทโชกุ / สะพานชินเคียว

วิธีเดินทางไปศาลเจ้านิกโกโทโชกุ / สะพานชินเคียว

จากโตเกียวไปสถานีโทบุนิกโก


จากคินุกาวะออนเซ็นไปศาลเจ้านิกโกโทโชกุ
(รถบัสวิ่งตรงไปนิกโก / คินุกาวะ)

  • กรุณาใช้บริการรถบัสวิ่งตรงไปนิกโก / คินุกาวะ (นิกโก / คินุกาวะ เอ็กซ์เพรส)
  • นิกโก / คินุกาวะ เอ็กซ์เพรส เป็นรถบัสที่วิ่งตรงไปนิกโก / คินุกาวะ เชื่อมต่อกับสถานีคินุกาวะออนเซ็น สถานีโทบุนิกโก และนิชิซันโด (โทบุคันโค เซ็นเตอร์ มะเอะ) ประตูสู่ศาลเจ้านิกโกที่เป็นมรดกโลก เป็นรถบัสระบบสำรองที่นั่ง วิ่งตรงทำให้สะดวกสบายในการเดินทาง
    สำหรับรถบัสไปนิชิซันโดสามารถขึ้นรถจากสถานีคินุกาวะออนเซ็น สำหรับรถบัสไปสถานีคินุกาวะออนเซ็นสามารถขึ้นรถจากนิชิซันโดและสถานีโทบุนิกโก
  • ข้อมูลรายละเอียดรถบัสวิ่งตรงไปนิกโก / คินุกาวะ คลิกที่นี่