กระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ

กระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ / จุดชมวิวอะเคจิไดระ

นั่งกระเช้าลอยฟ้าจากอะเคจิไดระ ประมาณ 3 นาที
จุดชมวิวอะเคจิไดระ ซึ่งเป็นจุดชมวิวดีที่สุดในนิกโก สามารถมองเห็นวิวที่ยิ่งใหญ่อลังการณ์ เช่น ทะเลสาบชูเซนจิ น้ำตกเคกอนโนะทากิ ภูเขานันไทซัง เป็นต้น
ด้านตะวันออก สามารถมองเห็นโขดหินที่สลับซับซ้อนแบบต่อเนื่อง มีหน้าผาที่สูงชันและเทือกเขาที่ซ้อนพาดกันอยู่ในระยะไกล ๆ

[เวลาเปิดให้บริการ]
ระหว่างเดือนเมษายน - พฤศจิกายน 8:40 - 15:30
ระหว่างเดือนธันวาคม - มีนาคม 9:00 - 15:30
(หยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 19 กุมภาพันธ์ เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง)

  • * มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
  • * สำหรับกระเช้าลอยฟ้า กรณีที่สภาพอากาศเลวร้าย (หมอกลงจัด / ลมแรง / ฟ้าผ่า ฯลฯ) อาจหยุดให้บริการ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง
  • * ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ฯลฯ อาจมีการขยายเวลาเปิดให้บริการ

[อัตราค่าโดยสารกระเช้าลอยฟ้า]

ชนิด เที่ยวเดียว ไป-กลับ
ผู้ใหญ่ 600 เยน 1,000 เยน
เด็ก 300 เยน 500 เยน

สามารถใช้บัตรพรีเมียมนิกโกหรือคินุกาวะโทบุฟรีพาส