บริเวณอิมะอิชิ / โอยะคันนง

วิธีเดินทางไปอิมะอิชิ / โอยะคันนง

จากโตเกียวไปอิมะอิชิ

  • จากสถานีอาซากุสะโดยรถไฟด่วนพิเศษ ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที
  • จากสถานีโตเกียวทางออกทิศใต้ยาเอสุโดยรถบัสด่วน (ไปนิกโก / คินุกาวะออนเซ็น) ประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที

ข้อมูลการใช้บริการรถแท็กซี่จากสถานีชิโมะอิมะอิชิ ไปสถานที่ต่าง ๆ
(จากจุดขึ้นรถแท็กซี่)

  • [โอยะคันนง]  ประมาณ 8,000 เยน
  • [สวนสึกินามิกิ]  ประมาณ 1,100 เยน
  • [นิกโก สตรอว์เบอร์รี่ ปาร์ค]  ประมาณ 1,400 เยน
  • [โอมุโระซุยเซียโกยะ]  ประมาณ 3,500 เยน

สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณอิมะอิชิ / โอยะคันนง