บริเวณถนนอิโรฮาซากะ / ทะเลสาบชูเซนจิ

วิธีเดินทางไปบริเวณถนนอิโรฮาซากะ / ทะเลสาบชูเซนจิ

จากสถานีโทบุนิกโก

  • นั่งรถบัสโทบุไปป้ายชูเซนจิออนเซ็น ใช้เวลาประมาณ 50 นาที
  • นั่งรถแท็กซี่ ประมาณ 30 นาที

จากคินุกาวะออนเซ็น