บริเวณเหมืองแร่ทองแดงอาชิโอะ

วิธีเดินทางไปเหมืองแร่ทองแดงอาชิโอะ

จากนิกโกไปเหมืองแร่ทองแดงอาชิโอะ

* สถานีรถไฟที่ไกล้ที่สุดจากเหมืองแร่ทองแดงอาชิโอะคือสถานีสึโด สายวาทาราเซะเคอิโคกุ

  • ขึ้นรถบัสประจำทางสายอาชิโอ JR นิกโก จากสถานีโทบุนิกโก หรือสถานี JR นิกโก ลงที่ป้าย "โดซันคันโคมะเอะ" (ประมาณ 52 นาที)
  • กรณีใช้บริการรถแท็กซี่ ประมาณ 35 นาที / ประมาณ 8,500 เยน

จากนิกโก ผ่านสายวาทาราเซะเคอิโคกุ "Watarase Keikoku Railway" ไปยังโตเกียว

  • ขึ้นรถบัสประจำทางสายนิกโกอาชิโอะจากสถานีโทบุนิกโก ลงที่ป้าย "มะโตเอกิมาเอะ" (ประมาณ 35 นาที)
  • นั่งรถไฟ "สายวาทาราเซะเคอิโคกุ" จากสถานีมะโตลงที่สถานี ”ไอโออิ" (ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที)
  • นั่งรถไฟด่วนพิเศษ "เรียวโม" จากสถานีไอโออิ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที